Sperring av kort

Sperring av kort

Er kortet ditt stjålet eller du har mistet det? Ta kontakt med oss for å få det sperret.
Sperretjeneste er betjent 24 timer i døgnet, året rundt.
Ring + 47 23 20 46 20. Tips! Registrer nummeret i kontaktregisteret i mobiltelefonen

din så er du på den sikre siden.